Close Previous Next Previous Next Go up Go down Go up Go down Back to top Previous Go back Open menu Sound off Sound on Search Manager Calendar Date Comments Reading time Author Categories Tags Facebook Twitter Instagram LinkedIn YouTube Phone Play Play Pause Languages Oficina virtual Tu perfil

Programa RE-ACCIONA: inclusión sociolaboral e transición ao emprego

programa re acciona

Fundación Nortempo participa no Programa REACT-UE de Galicia , cofinanciado pola Unión Europea para dar resposta á pandemia da COVID-19 no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020.

Ao longo deste Programa recibirán atención un mínimo de 33 persoas  coas que se levará a cabo un itinerario personalizado con todas as accións necesarias para promover a súa inserción laboral. Dito itinerario será supervisado e dirixido por persoal cualificado da Fundación Nortempo, e comprenderá actividades de formación, orientación individual e prospección empresarial, entre outras.

O principal obxectivo é conseguir formación e Emprego de calidade para os colectivos máis vulnerables favorecendo así a súa autonomía social e laboral.


FSE Galicia 2014-2020 “Inviste no teu futuro”