Close Previous Next Previous Next Go up Go down Go up Go down Back to top Previous Go back Open menu Sound off Sound on Search Manager Calendar Date Comments Reading time Author Categories Tags Facebook Twitter Instagram LinkedIn YouTube Phone Play Play Pause Languages Oficina virtual Tu perfil

Fundación Nortempo

Fundación Nortempo desenvolve proxectos e programas destinados á formación e asesoramento de persoas en risco de exclusión social. O obxectivo é mellorar a súa empregabilidade e facilitar a súa integración no mercado laboral.

Cabecera fundacion

Que achega Fundación Nortempo ás persoas?

Fundación Nortempo

Servizos de formación

O noso centro de formación desenvolve programas adaptados ás necesidades das empresas, capacitando ás persoas para os postos máis demandados polo mercado laboral.

Estamos homologados para impartir certificados de profesionalidade das seguintes familias profesionais: administración e xestión, informática e comunicacións, e comercio e márketing.

Asesoramento e consultoría

Desenvolvemos proxectos de apoio á creación e consolidación de pemes. Prestamos asesoramento, supervisión e seguimento ás iniciativas daquelas persoas interesadas no autoemprego e a creación de empresas.

icon b meeting

Selección e formación do mellor persoal

Seleccionamos talento. Orientamos e formamos ás persoas para a súa integración laboral. Realizamos un seguimento bidireccional tras a contratación (empresa – persoa traballadora).

icon law

Cumprimento da Lei Xeral de Discapacidade

Asesoramos no cumprimento da Lei Xeral de Discapacidade, LGD (antiga LISMI) e axudamos na tramitación das medidas alternativas.

icon cockade

RSC

Realizamos accións de sensibilización, campañas, plans de emprego, accións de voluntariado co fin de concienciar sobre a integración laboral de persoas en risco de exclusión social, como parte dos plans de RSC das empresas.

N1

Estamos comprometidos cos principios do Pacto Mundial das Nacións Unidas e a súa loita polos dereitos humanos, o traballo, o medioambiente e contra a corrupción.

Coas nosas actividades en Fundación Nortempo, contribuímos de maneira directa nos seguintes ODS:

N2

ODS1
Fin da pobreza

N3

ODS4
Garantir unha educación inclusiva, equitativa e de calidade, e promover oportunidades de aprendizaxe durante toda a vida para todas as persoas

N4

ODS5
Lograr a igualdade entre os xéneros e empoderar a todas as mulleres e nenas

N5

ODS8
Promover o crecemento
económico sostido,
inclusivo e sostible, o
emprego pleno e produtivo,
e o traballo decente para
todas as persoas

N6

ODS10
Redución da desigualdade entre os países

N7

ODS12
Garantir modalidades de consumo e producións sostibles

N8

ODS17
Revitalizar a Alianza Mundial para o Desenvolvemento Sostible

memoria fundacion nortempo

Queres saber máis?

Descobre en profundidade as actividades
de Fundación Nortempo

Os nosos proxectos

Proyectos de integracion laboral

Programa Retorna Cualifica Emprego | Xunta de Galicia

Colaboramos coa Xunta de Galicia neste programa que ten como obxectivo retornar persoas galegas e/ou descendentes, dotándoas de formación e facilitándolles os mecanismos necesarios para a súa incorporación no mercado laboral de Galicia.

iberempleo.net/Retorna

Integra-T Muller | Xunta de Galicia

Programa para favorecer a inserción laboral de mulleres vítimas de violencia de xénero. Proporcionamos orientación, formación e apoio en todo o proceso de procura do emprego, así como a prospección e intermediación coas empresas empregadoras.

cpei positivo
Comunicadad

REACT-UE | Xunta de Galicia

Programa de entidades de iniciativa social para a promoción das actuacións de servizos sociais comunitarios e de inclusión social para a atención ás persoas nos centros de inclusión e emerxencia social e a través do desenvolvemento dos programas e/ou servizos de inclusión social e laboral da poboación inmigrante e financiadas parcialmente con fondos REACT-UE como parte da resposta da UE á pandemia da COVID-19.

Programa AFD | Xunta de Galicia

Accións de formación profesional para persoas traballadoras preferentemente en situación de desemprego. Os certificados de profesionalidade e as competencias clave impartidas facilitan a súa incorporación ao mercado de traballo.

Microsoftteams image 57
Microsoftteams image 58
Logos categorias desempleo portal 2023 1 1

PIOME | Principado de Asturias

Programa integral de orientación e mellora da empregabilidade das persoas demandantes de emprego que ten por obxecto establecer actuacións de orientación profesional e autoemprego complementadas con accións formativas de curta duración.

Itinerarios personalizados de inserción | Comunidad de Madrid

Este programa está dirixido a persoas en risco de exclusión social. Deseñamos e desenvolvemos itinerarios personalizados para lograr a súa incorporación ao mundo laboral.

Microsoftteams image 52
Logos

Conectando Empleo Sevilla | Junta de Andalucía

Programa dirixido á mellora da empregabilidade mediante accións de formación e orientación a colectivos vulnerables ao amparo de Novos Proxectos Territoriais para o reequilibrio e a equidade; Línea 4, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia para Andalucía.

Conectando Empleo Málaga | Junta de Andalucía

Programa dirixido á mellora da empregabilidade mediante accións de formación e orientación a colectivos vulnerables ao amparo de Novos Proxectos Territoriais para o reequilibrio e a equidade; Línea 4, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia para Andalucía.

Conectando 1 2
Conectando 2
Conectando 1 2
Conectando 2

Programa Tempus | Junta de Andalucía

Programa de fomento do emprego industrial e medidas de Inserción laboral no marco da innovación e mellora do emprego en Andalucía.

FOAXE-P | Deputación de A Coruña

Programa do eido dos servizos sociais coa finalidade de acompañar e favorecer a inserción sociolaboral das persoas que se atopan en risco de exclusión, a través de accións de información, asesoramento formación e intermediación laboral.

Microsoftteams image 51
Logo con texto

Integra | Ayuntamiento de Sevilla

Programa dirixido a facilitar a inserción sociolaboral de persoas en risco de exclusión social, favorecendo a mellora das competencias persoais, sociais e profesionais das persoas destinatarias.

Microsoftteams image 49

FOIE | Deputación da Coruña

Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen ánimo de lucro para o investimento de servizos sociais no ano 2023, polo que se conceden 9.068,18€, o 80% do importe total do gasto efectuado.

Foie 9

As empresas poden publicar as súas ofertas de emprego a través da nosa Axencia de Colocación

Desenvolvemos actividades de formación destinadas a mellorar a empregabilidade das persoas demandantes de emprego, facilitando o seu acceso a máis mercados de traballo. Ofrecemos orientación laboral para conseguir un maior coñecemento persoal e do mercado laboral, así como apoio para realizar unha procura activa de emprego.

Somos axencia autorizada co nº: 1200000081

Agencia de colocacion y empleabilidad

«Quero agradecer a Fundación Nortempo o seu labor de axuda e implicación comigo para axudarme a atopar traballo e os cursos máis compatibles. Sempre animándome e vendo valía en min

Pilar San Martín Usuaria do Programa PIE da Fundación Nortempo

Novas sobre Fundación Nortempo e integración laboral

Medio ambiente

Día del Medio Ambiente: un día con propósito para TU compañía

Hoy es 5 de junio, fecha elegida por la Asamblea General de las Naciones Unidas desde 1972 para celebrar el Día del Medio Ambiente, que este año se centra en la restauración de la tierra, la desertificación y la resistencia a la sequía. ¿Qué podéis hacer tú y tu compañía para sumaros a esta efeméride?